بعداز اقامه نماز ظهر عصر

تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید .

قرائت دعا

اجرای برنامه های متنوع  فرهنگی

اهدای بسته فرهنگی

زیارت آل یاسین

دعای تحویل سال  همرا دعای فرج

اعلام زمان تحویل سال