مراسم آئینی و معنوی بازگشایی ضریح مطهرامامزاده ابراهیم علیه السلام روز شنبه ۲۸/۵/۹۶ راس ساعت ۸/۳۰ با حضور جامعه وررشی شهرستان و خادمان به اتفاق خانواده ها  برگزار خواهد شد